Đội Ngũ Giáo Viên Trẻ, Có Chuyên Môn | Edu2Review
Đánh giá về

Tieng-anh-IELTS-Work-shop (facebook.com/theieltsworkshop)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Đội Ngũ Giáo Viên Trẻ, Có Chuyên Môn

Ưu điểm

Đội ngũ giáo viên trẻ, có chuyên môn

Trải nghiệm và lời khuyên

Cần phải trau dồi thêm nhiều từ vựng và ngữ pháp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn