Giáo Viên Dễ Thương - Đánh giá về Trung tâm The IELTS Workshop | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Viên Dễ Thương

Phương Anh Đặng
Phương Anh Đặng

Ưu điểm

Đúng như được bạn giới thiệu

Điểm cần cải thiện

Cần nhiều lựa chọn hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nhiều bạn của mình học ở đây và giới thiệu mình học theo và mình thấy rất ổn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.