Hệ Thống Lớp Bổ Trợ Với Trợ Giảng Cực Kỳ Bổ Ích, Giúp Đỡ Rất Nhiều Trong Kỹ Năng Speaking | Edu2Review
Đánh giá về

Tieng-anh-IELTS-Work-shop (facebook.com/theieltsworkshop)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Hệ Thống Lớp Bổ Trợ Với Trợ Giảng Cực Kỳ Bổ Ích, Giúp Đỡ Rất Nhiều Trong Kỹ Năng Speaking

Ưu điểm

Được học đủ và đều 4 kỹ năng với các phương pháp khác nhau để tránh bị nhàm chán cho mỗi buổi học Hệ thống lớp bổ trợ với trợ giảng cực kỳ bổ ích, giúp đỡ rất nhiều trong kỹ năng Speaking Giáo trình được biên soạn rất rõ ràng với các dạng bài đọc và nói. Có các bài tập thêm ở nhà để tổng hơp kiến thức mỗi bài được học

Điểm cần cải thiện

Giáo trình nên bổ sung thêm kỹ năng nói và viết Giờ học cần mở thêm những khung giờ chiều sẽ dễ dàng chọn lựa khung giờ

Trải nghiệm và lời khuyên

Tuy giáo viên giảng dạy rất tốt nhưng vẫn phải tự luyện tập để ghi nhớ các phương pháp nhé

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn