Học Phí So Với Mặt Bằng Chung Khá Hợp Lý. Ngoài Ra, Trung Tâm Sẽ Cho Học Viên Học Lại Hoàn Toàn Miễn Phí Nếu Không Vượt Qua Bài Kiểm Tra Cuối Khóa | Edu2Review
Đánh giá về

Tieng-anh-IELTS-Work-shop (facebook.com/theieltsworkshop)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí So Với Mặt Bằng Chung Khá Hợp Lý. Ngoài Ra, Trung Tâm Sẽ Cho Học Viên Học Lại Hoàn Toàn Miễn Phí Nếu Không Vượt Qua Bài Kiểm Tra Cuối Khóa

Ưu điểm

Học phí so với mặt bằng chung khá hợp lý. Ngoài ra, trung tâm sẽ cho học viên học lại hoàn toàn miễn phí nếu không vượt qua bài kiểm tra cuối khóa Đội ngũ giáo viên có chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, luôn có sự gắn kết giữa giáo viên và học viên Luôn có trợ giảng hỗ trợ ở thư viện khi gặp khó khăn việc học và tìm kiếm sách hay

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất cần được mở rộng Số lượng học viên cần được điều chỉnh ít lại

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là một nơi đáng để học. Mọi người đều nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng 4 kỹ năng cải thiện rõ rệt trong quá trình học giúp bạn có nền tảng vững khi học Luôn có các workshop diễn ra hàng tuần giúp bạn biết thêm về TIW

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn