Le Thi Thu Uyen | Edu2Review
Đánh giá về

Tieng-anh-IELTS-Work-shop (facebook.com/theieltsworkshop)

Thu Uyên
Thu Uyên

Le Thi Thu Uyen

Ưu điểm

Giáo viên chuyên môn tốt, giảng dạy dễ hiểu.

Điểm cần cải thiện

Không có gì.

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy chăm đi học bổ trợ với trợ giảng nhé. Các buổi học với trợ giảng giúp mình có thêm nhiều cơ hội được luyện tập và điều đó thật sự hữu ích. Cảm ơn The IELTS Workshop rất nhiều!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn