Mình Rất Yêu Thích Và Biết Ơn Các Thầy Cô Của The Ielts Workshop. - Đánh giá về Trung tâm The IELTS Workshop | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Mình Rất Yêu Thích Và Biết Ơn Các Thầy Cô Của The Ielts Workshop.

Hoang Giang
Hoang Giang

Ưu điểm

Thầy cô dạy rất dễ hiểu, bài tập thì chất lượng, lớp học rất đẹp, hiện đại truyền cảm hứng học tập cho mình rất nhiều.

Điểm cần cải thiện

Mình chưa thấy cần cải thiện gì cả

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên chủ động học tập, đặc biệt luôn phải hoàn thành bài tập về nhà và tự nghiên cứu ở nhà. Như vậy mới tối ưu được kiến thức và kinh nghiệm mà thầy cô truyền đạt cho mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.