Mỗi Giáo Viên Và Trợ Giảng Đều Có Kiến Thức Rất Tốt Về Ielts Và Tiếng Anh, Sẵn Sàng Giải Đáp Mọi Thắc Mắc Của Học Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Tieng-anh-IELTS-Work-shop (facebook.com/theieltsworkshop)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Mỗi Giáo Viên Và Trợ Giảng Đều Có Kiến Thức Rất Tốt Về Ielts Và Tiếng Anh, Sẵn Sàng Giải Đáp Mọi Thắc Mắc Của Học Viên

Ưu điểm

Mỗi giáo viên và trợ giảng đều có kiến thức rất tốt về IELTS và tiếng Anh, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của học viên Có lớp bổ trợ Speaking hàng tuần với trợ giảng. Sau mỗi buổi học đều có bổ trợ Speaking, nhờ đó mà em biết thêm rất nhiều từ vựng và cách diễn đạt trôi chảy

Điểm cần cải thiện

Trung tâm nên mở thêm nhiều khóa học với các khung giờ khác nhau để học viên linh động hơn trong việc chọn các khóa học phù hợp

Trải nghiệm và lời khuyên

Giảng viên và trợ giảng đều có kiến thức rất sâu và rất nhiệt tình, đừng ngần ngại khi bạn có thắc mắc, giảng viên sẽ chỉ cho bạn biết rất nhiều thứ thú vị

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn