Ổn Áp Với Mức Giá - Đánh giá về Trung tâm The IELTS Workshop | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Ổn Áp Với Mức Giá

Phanh Đặng
Phanh Đặng

Ưu điểm

Phương pháp dạy hiệu quả

Điểm cần cải thiện

Nếu có thể thì tt hãy mở rộng để nhiều sv đỡ phải đi lại xa

Trải nghiệm và lời khuyên

Tập trung học theo hướng dẫn kèm luyện thêm thì càng tốt nhé các bạn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.