Thầy Dạy Hay Tốt, Chuẩn Bị Bài Giảng Đầy Đủ, Dễ Hiểu. Thầy Giúp Đỡ Mọi Người Rất Nhiều Với Các Khúc Mắc | Edu2Review
Đánh giá về

Tieng-anh-IELTS-Work-shop (facebook.com/theieltsworkshop)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Dạy Hay Tốt, Chuẩn Bị Bài Giảng Đầy Đủ, Dễ Hiểu. Thầy Giúp Đỡ Mọi Người Rất Nhiều Với Các Khúc Mắc

Ưu điểm

Thầy dạy hay tốt, chuẩn bị bài giảng đầy đủ, dễ hiểu. Thầy giúp đỡ mọi người rất nhiều với các khúc mắc Các anh chị trợ giảng vui tính, giúp đỡ hỗ trợ rất nhiều trong khóa học Học viên cũng rất thân thiện, nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Giờ học ca 2, khá trễ kết thúc 10h, mong trung tâm sắp xếp lại

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất vui và thú vị. 4 kỹ năng của em đã thay đổi rất nhiều từ lúc mới bắt đầu Lời khuyên cho học viên mới: hãy đăng ký học TIW để cải thiện tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn