Tiết Học Có Trò Chơi, Hoạt Động Nhóm Để Tăng Phản Xạ Sử Dụng Tiếng Anh Và Ghi Nhớ Bài Học Tiếng Anh | Edu2Review
Đánh giá về

Tieng-anh-IELTS-Work-shop (facebook.com/theieltsworkshop)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tiết Học Có Trò Chơi, Hoạt Động Nhóm Để Tăng Phản Xạ Sử Dụng Tiếng Anh Và Ghi Nhớ Bài Học Tiếng Anh

Ưu điểm

Tiết học có trò chơi, hoạt động nhóm để tăng phản xạ sử dụng tiếng Anh và ghi nhớ bài học tiếng Anh Tài liệu xúc tích, dễ hiểu, đầy đủ kiến thức: thầy cô quan tâm chỉnh sửa cho từng học viên một Tiết học cùng trợ giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh, cho học viên phản biện bằng tiếng Anh giúp tăng vốn từ, logic biểu đạt và phản xạ tiếng Anh

Điểm cần cải thiện

Cần có nhiều bài tập để luyện tập sau giờ học hơn Giới thiệu thêm các tài liệu để có thể tự ôn luyện tại nhà Nhiều giờ luyện Speaking hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Có tiến bộ về cả 4 kỹ năng, biết thứ tự ưu tiên khi làm bài, tự tinn hơn khi nói tiếng Anh Thầy cô và trợ giảng nhiệt tình, giàu kinh nghiệm và tạo hứng thú rất nhiều khi học tiếng Anh Đây không chỉ là một trung tâm đây còn là một đại gia đình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn