Trung Tâm Ielts Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Tieng-anh-IELTS-Work-shop (facebook.com/theieltsworkshop)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trung Tâm Ielts Chất Lượng

Ưu điểm

- Giáo viên giỏi, profile xịn (đặc biệt là thầy Tùng siêu xịn), có rất nhiều bạn học đạt điểm cao
- Có lộ trình học rõ ràng, giúp học viên tiến bộ các kĩ năng

Điểm cần cải thiện

Không có điểm nào không hài lòng

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm rất tuyệt vời, mình tiến bộ rất nhiều và đã nắm vững kiến thức nền để học cao hơn. Rất đáng để trải nghiệm!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn