Trung Tâm Uy Tín Và Chất Lượng - Đánh giá về Trung tâm The IELTS Workshop | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trung Tâm Uy Tín Và Chất Lượng

Linhh Kii
Linhh Kii

Ưu điểm

Giảng viên tận tình, tâm lí

Điểm cần cải thiện

Giáo trình thay đổi linh hoạt hơn để phù hợp với nhiều mức độ học sinh

Trải nghiệm và lời khuyên

Một trung tâm uy tín và chất lượng. Mình đã được nghe tư vấn và học tập và cảm thấy bản thân mình tiến bộ từng ngày rõ rệt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.