Lộ Trình Học | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh Anh Thầy (anhthay.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Lộ Trình Học

Ưu điểm

Khá dễ tuân theo

Điểm cần cải thiện

Lộ trình chưa được khoa học và chưa phát huy hết khả năng của học viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Học phí rẻ nên phù hợp với những bạn muốn lấy gốc, thoát khỏi beginner

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn