Đánh Giá Khóa Học Và Giáo Viên | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Tiếng Anh Du học ETEST

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Khóa Học Và Giáo Viên

Ưu điểm

Giáo viện giảng dạy nhiệt tình, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Cần giao nhiều bài tập hơn để học sinh có thể ôn tập được ở nhà

Trải nghiệm và lời khuyên

Ngoài làm bài tập về nhà cần chăm chú nghe giảng thì mới hiểu sâu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn