Bé Muốn Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh Hơn Sau Khi Học Ở Ila - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh ILA | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Bé Muốn Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh Hơn Sau Khi Học Ở Ila

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - ILA Phố Huế rất thuận tiện.
   - Thời gian khóa học phù hợp.

   Điểm cần cải thiện

   Không.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Từ một đứa trẻ ngại ngoại ngữ, bé đã muốn giao tiếp bằng tiếng Anh hơn, nói được tròn câu.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.