Bé Tiến Bộ Rất Nhanh, Rất Thích Đi Học - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh ILA | Edu2Review
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Bé Tiến Bộ Rất Nhanh, Rất Thích Đi Học

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   Lớp học làm học viên cảm thấy vui vẻ và rất thích đi học.

   Điểm cần cải thiện

   Không cần.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Bé tiến bộ rất nhanh và đã bắt đầu đọc được chữ tiếng Anh, có ý thức nói câu hoàn chỉnh thay vì chỉ dùng từ đơn.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.