Bé Tiến Bộ Rất Nhanh, Rất Thích Đi Học - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh ILA | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Bé Tiến Bộ Rất Nhanh, Rất Thích Đi Học

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   Lớp học làm học viên cảm thấy vui vẻ và rất thích đi học.

   Điểm cần cải thiện

   Không cần.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Bé tiến bộ rất nhanh và đã bắt đầu đọc được chữ tiếng Anh, có ý thức nói câu hoàn chỉnh thay vì chỉ dùng từ đơn.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.