Con Đã Trưởng Thành Rất Nhiều Từ Khi Theo Học Ila - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh ILA | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Con Đã Trưởng Thành Rất Nhiều Từ Khi Theo Học Ila

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Chất lượng giảng dạy.
   - Thực hành kỹ năng.
   - Môi trường và cơ sở vật chất.

   Điểm cần cải thiện

   Nên có thư viện sách tại ILA.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Con yêu thích tiếng Anh, mạnh dạn hơn trong giao tiếp và thuyết trình bằng 100% tiếng Anh, biết cách làm việc nhóm. Con đã trưởng thành rất nhiều từ khi theo học ILA.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.