Con Phát Âm Chuẩn - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh ILA | Edu2Review
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Con Phát Âm Chuẩn

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   Cơ sở học ổn, con phát âm chuẩn, học vụ nhiệt tình.

   Điểm cần cải thiện

   Trợ giảng đôi khi kết nối với phụ huynh hơi chậm.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.