Giáo Viên Chất Lượng, Nói Tiếng Anh Chuẩn - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh ILA | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Giáo Viên Chất Lượng, Nói Tiếng Anh Chuẩn

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Vị trí trung tâm thuận tiện.
   - Giáo viên chất lượng, nói tiếng Anh chuẩn.
   - Biết thêm rất nhiều từ vựng và nhớ từ lâu hơn, không cần tự ôn lại nhiều lần.

   Điểm cần cải thiện

   Nên sắp xếp tổ chức lớp chuyên nghiệp hơn.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Tự tin nói tiếng Anh hơn và chuẩn hơn.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.