Giáo Viên Chuẩn Quốc Tế, Giáo Trình Hay - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh ILA | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Giáo Viên Chuẩn Quốc Tế, Giáo Trình Hay

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Giáo viên chuẩn quốc tế.
   - Giáo trình hay.
   - Cơ sở vật chất (phòng học) hiện đại.

   Điểm cần cải thiện

   Giờ tan học quá đông học viên.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Tự tin, dạn dĩ khi tiếp xúc môi trường tiếng Anh.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.