Học Viên Được Thi Các Chứng Chỉ Cambridge Miễn Phí, Đảm Bảo Đầu Ra - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh ILA | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Học Viên Được Thi Các Chứng Chỉ Cambridge Miễn Phí, Đảm Bảo Đầu Ra

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Học viên được thi các chứng chỉ Cambridge miễn phí, đảm bảo đầu ra.
   - Chương trình học thuật khá tốt về ngữ pháp.

   Điểm cần cải thiện

   Không có.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Phần ngữ pháp của bé vững hơn trông thấy, phần nói/ngữ điệu/ngữ âm vẫn đang được cải thiện.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.