You need to enable JavaScript to run this app.

Smart Teens (Dành cho 11-16 tuổi) Trẻ em

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

15 tuần

Chương trình

Cập nhật học phí tháng 10/2017

Đối tượng học viên: Học viên đã có trình độ tiếng Anh cơ bản và muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành.

Mô tả khóa học:

  • Bao gồm những khóa học ngắn hạn tập trung vào từng ngành nghề hoặc từng lĩnh vực riêng biệt.

  • Học những từ vững, cách sử dụng tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả và chính xác. (Chuyên ngành Y dược, Tin học, Vận tải,…).

  • Khóa học có thể được tổ chức tại Doanh nghiệp hoặc tại các trung tâm của ILA.

Lợi ích khóa học

Nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành.