Kỹ Năng Nghe - Hiểu Tốt Hơn Rất Nhiều - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh ILA | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Kỹ Năng Nghe - Hiểu Tốt Hơn Rất Nhiều

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Môi trường học tạo động lực cho trẻ.
   - Giáo viên có kinh nghiệm.
   - Cơ sở hạ tầng tốt.

   Điểm cần cải thiện

   Không cần.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Kỹ năng nghe - hiểu tốt hơn rất nhiều.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.