Tâm Sự Cùng Giáo Viên Bản Xứ, Xem Phim Trong Lớp
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh ILA (ila.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tâm Sự Cùng Giáo Viên Bản Xứ, Xem Phim Trong Lớp

Ưu điểm

Cơ sở vật chất khá tốt. Giáo viên đầy kinh nghiệm Nhiều trò chơi trong lúc học

Khuyết điểm

Nhiều lời đồn trung tâm có ma. Lúc ra về dễ kẹt xe

Trải nghiệm

Được vui chơi cùng bạn cùng lớp Tâm sự với giáo viên bảng xứ. Được xem phim trong lớp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn