Lớp Học Ielts Inter | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh ILIAT (iliat.org)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Lớp Học Ielts Inter

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình hết mức. Bài giảng vui nhộn, thu hút. Học 1-1 tăng trình độ nhanh Cơ sở vật chất rất tốt

Điểm cần cải thiện

Không có gì đáng chê

Trải nghiệm và lời khuyên

Quá tuyệt vời, các bạn nên thử tại đây. Các anh chị thật sự rất tận tâm và nhiệt tình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn