Các Khóa Học Tại Jolo | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Các Khóa Học Tại Jolo

Ưu điểm

tâm lý lắm nên các bạn mới học đừng ngại nhé. Có gì không hiểu thì cứ thoải mái đặt câu hỏi nhé. - đối với các bạn ở xa,

Điểm cần cải thiện

Không coooooos

Trải nghiệm và lời khuyên

lắm nên các bạn mới học đừng ngại nhé. Có gì không hiểu thì cứ thoải mái đặt câu hỏi nhé. - đối với các bạn ở xa, không

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn