Các Khóa Học Tại Jolo - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Các Khóa Học Tại Jolo

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

tâm lý lắm nên các bạn mới học đừng ngại nhé. Có gì không hiểu thì cứ thoải mái đặt câu hỏi nhé. - đối với các bạn ở xa,

Điểm cần cải thiện

Không coooooos

Trải nghiệm và lời khuyên

lắm nên các bạn mới học đừng ngại nhé. Có gì không hiểu thì cứ thoải mái đặt câu hỏi nhé. - đối với các bạn ở xa, không

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.