Chất Lượng - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Chất Lượng

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Chất lượng giảng dạy tốt
Giáo trình cụ thể, phù hợp
Giảng viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Hiện tại Không có điểm gì cần cải thiện thêm

Trải nghiệm và lời khuyên

Cần cù bù thông minh
Hoàn thành các bài tập
Theo sát giáo trình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.