Chất Lượng Của Trung Tâm | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Của Trung Tâm

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Số lượng học viên 1 lớp cần giảm xuống

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất tốt và phù hợp cho người mới bắt đầu học Tiếng Anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn