Chất Lượng Giảng Dạy Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

tu phung
tu phung

Chất Lượng Giảng Dạy Tốt

Ưu điểm

Trung tâm có cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập tốt, giáo viên tận tình, luôn quan tâm học viên

Điểm cần cải thiện

Hiện tại mình chưa thấy có điểm gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Mỗi ngày đều cần chăm chỉ rèn luyện, ôn bài và chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn