Chất Lượng Giảng Dạy Tốt, Cách Giáo Viên Truyền Đạt,số Lượng Học Viên, Sẵn Sàng Giới Thiệu | Edu2Review
🎉 Ưu đãi SỐC!! Gói EduMember chỉ 99K/năm từ 10H - 14H hôm nay 04/12/2020.
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Giảng Dạy Tốt, Cách Giáo Viên Truyền Đạt,số Lượng Học Viên, Sẵn Sàng Giới Thiệu

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình, tâm huyết, lớp học sôi nổi, chất lượng đầu ra tốt, mình đã theo học khóa Pre IELTS ở đây, kết thúc khóa học mình tự tin với đầu ra 6.0

Điểm cần cải thiện

Chất lượng cao, nhưng phù hợp chất lượng

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tập chăm chỉ, chú ý lắng nghe, làm bài tập đầy đủ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn