Chất Lượng Tốt - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chất Lượng Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Thầy cô giáo dạy truyền cảm, kiến thức tốt

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Jolo là 1 trung tâm tốt và đáng học, chúc mọi người có trải nghiệm tốt khi học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.