Chất Lượng Tốt - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Chất Lượng Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

bài giảng hay, dễ theo

Điểm cần cải thiện

không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

trải nghiệm tuyệt vời, học viên nên để ý lời thầy cô nói

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.