Chất Lượng Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Trung Tâm

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Hiện giờ thì chưa thấy điểm gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm phù hợp với nhiều trình độ lắm nè. Đáng thử lắm đó mn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn