Chất Lượng Trung Tâm - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chất Lượng Trung Tâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Hiện giờ thì chưa thấy điểm gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm phù hợp với nhiều trình độ lắm nè. Đáng thử lắm đó mn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.