Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

Sạch sẽ thoáng mát gọn gàng

Điểm cần cải thiện

Không có luôn í

Trải nghiệm và lời khuyên

Ở đây có cơ sở vật chất rất tuyệt cùng đội ngũ giáo viên tuyệt vời cùng tư vấn viên nhiệt tình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn