Cơ Sở Vật Chất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cơ Sở Vật Chất Tốt

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt, giáo viên thân thiện

Điểm cần cải thiện

nên có các chương trình ngoại khóa

Trải nghiệm và lời khuyên

nên mạnh dạn và chủ động trong việc học, kết quả tiến bộ rất nhanh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn