Cơ Sở Vật Chất Và Giáo Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Quy Dang
Quy Dang

Cơ Sở Vật Chất Và Giáo Viên

Ưu điểm

Phương pháp học hữu ích và cực kì mới mẻ

Điểm cần cải thiện

Hoàn toàn phù hợp với học sinh và không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên trải nghiệm hết tất cả các khoá học để tiếp xúc nhiều thầy cô và trải nhiệm những phương pháp học hiệu quả khác nhau!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn