Đánb Giá Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Đánb Giá Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình, tạo cảm hứng học tập cho người học, cơ sở vật chất hiện đại, giáo trình chất lượng. Sau một thời gian học cảm thấy tiến bộ rõ rệt về khả năng tiếng anh

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Tận dụng thời gian trên lớp kết hợp rèn luyện tại nhà

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.