Đánb Giá Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánb Giá Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình, tạo cảm hứng học tập cho người học, cơ sở vật chất hiện đại, giáo trình chất lượng. Sau một thời gian học cảm thấy tiến bộ rõ rệt về khả năng tiếng anh

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Tận dụng thời gian trên lớp kết hợp rèn luyện tại nhà

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn