Đánh Giá Cao - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Đánh Giá Cao

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Cực kỳ mê giáo viên, bạn bè cũng như giáo trình. Cái gì cũng đỉnh

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy cần cải thiện gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Học đi, học chăm thì lên trình cực kỳ nhanh như mình vậy chứ không lo thiếu kỹ năng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.