Đánh Giá Chất Lượng Dạy Học Của Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Chất Lượng Dạy Học Của Trung Tâm

Ưu điểm

Giáo viên (có giáo viên nước ngoài) có kỹ năng sư phạm tốt, truyền đạt dễ hiểu, tận tình giải đáp tất cả thắc mắc của học sinh, luôn động lực mỗi khi học sinh nản chí học

Điểm cần cải thiện

Nên có thêm nhiều nhiều tài liệu Tiếng Anh để học sinh được cọ xát

Trải nghiệm và lời khuyên

Ai có nhu cầu cải thiện kiến thức nền tảng, muốn yếu lên khá thì mình recommend nên đk trung tâm nha, là một bước nền để các bạn lên cao hơn nữa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn