Đánh Giá Chất Lượng Giảng Dạy Của Jolo - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Đánh Giá Chất Lượng Giảng Dạy Của Jolo

Phước Công
Phước Công

Ưu điểm

Giảng viên chất lượng, môi trường năng động

Điểm cần cải thiện

Chưa tìm thấy điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường năng động hài hoà phù hợp với học viên mới

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.