Đánh Gia Chất Lượng Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Gia Chất Lượng Trung Tâm

Ưu điểm

Chất lượng tốt

Điểm cần cải thiện

Mở rộng quy mô trung tâm

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia thử vào khóa học tại JOLO để có sự trải nghiệm thực tế và cải thiện khả năng Tiếng Anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn