Đánh Giá Lớp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Lớp

Ưu điểm

tốt, giáo viên rất nhiệt tình, bài giảng chuyên sâu

Điểm cần cải thiện

hoàn hảo luôn

Trải nghiệm và lời khuyên

nên học để có thể nắm chắc kiến thức trong lòng bàn tay

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn