Đánh Giá Lớp Học Ielts - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Đánh Giá Lớp Học Ielts

Hà Giang Hoàng
Hà Giang Hoàng

Ưu điểm

Cơ sơ vật chất đầy đủ, hiện đại. Giáo viên vui vẻ, nhiệt tình với học viên. Lớp học khá thoải mái

Điểm cần cải thiện

Lớp học ổn không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình khá thích không gian lớp học và các giáo viên nhiệt tình ở đây. Được học full 4 kĩ năng nghe nói đọc viết với các giáo viên của trung tâm giúp mình nâng band vô cùng hiệu quả

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.