Đánh Giá Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Trung Tâm

Ưu điểm

Dạy tốt , hiểu bài nhanh

Điểm cần cải thiện

Dạy nhiều buổi hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Học rất thú vị, kiến thức đầy đủ bổ ích,không quá mất nhiều thời gian, các bạn nên học ở đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn