Đánh Giá Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Trịnh Phương Annh
Trịnh Phương Annh

Đánh Giá Trung Tâm

Ưu điểm

Chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất tốt, giáo viên nhiệt tình, hoà đồng

Điểm cần cải thiện

Cần có nhiều tài liệu hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học vui vẻ, không áp lực
Giáo viên tận tình, sát sao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn