Đánh Giá Về Trung Tâm - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Đánh Giá Về Trung Tâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, hoà đồng, vui vẻ ngay cả ngoài đời và lớp học, chỉ bảo những gì mà mọi người chưa đúng, chưa tốt để cải thiện, cơ sở vật chất đẹp ạ, các chị nhân viên trợ giảng siêu đáng yêu, thân thiện nữa

Điểm cần cải thiện

Không có ạ

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi hoàn thành khoá 4 kĩ năng thì em tiếp tục đăng kí thêm khoá ielts vì quá mê chất lượng ở đây, không có gì phải bàn cái nữa, đây là một trung tâm tốt nhất mà em từng học, giúp level của của em lên rất nhiều, yêu môn tiếng anh hơn nhiều nữa.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.