Điều Kiện Học Tập Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Điều Kiện Học Tập Tốt

Ưu điểm

cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

phải tốn tiền gủi xe

Trải nghiệm và lời khuyên

nên tương tác với giáo viên nhiều tận dụng thời gian trên lớp không nên mất tập trung

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn