Dựa Trên Các Tiêu Chí Chuẩn - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Dựa Trên Các Tiêu Chí Chuẩn

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Môi trường học rất chuyên nghiệp

Điểm cần cải thiện

Tạm thời chưa thấy điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu bạn muốn nâng cao trình độ của bản thân thì đừng nghi ngờ về chất lượng của trung tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.