Dựa Trên Các Tiêu Chí Chuẩn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Dựa Trên Các Tiêu Chí Chuẩn

Ưu điểm

Môi trường học rất chuyên nghiệp

Điểm cần cải thiện

Tạm thời chưa thấy điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu bạn muốn nâng cao trình độ của bản thân thì đừng nghi ngờ về chất lượng của trung tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn