Giảng Dạy Ielts Tốt - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Giảng Dạy Ielts Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Chương trình giảng dạy tốt. Giáo viên tận tâm, luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc trong quá trình học.

Điểm cần cải thiện

Mình muốn JOLO cho học viên thêm nhiều bài tập về nhà hơn nữa nhé.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình khuyên học viên mới nên tham gia kiểm tra và tư vấn đầu vào để chọn lựa khoá học thích hợp với trình độ bản thân nha.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.