Giao Tiếp Lưu Loát | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Giao Tiếp Lưu Loát

Ưu điểm

Lớp học vui, thầy nhiệt tình, có party farewell cuối khóa

Điểm cần cải thiện

Lớp hơi ít nam

Trải nghiệm và lời khuyên

Bạn bè giới thiệu nên học chung, ai dè nó thi đủ điểm còn mình ham điểm cao nên học ra sau nó

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn